FORSIDE / Glossary Term / børneporno

børneporno

Bestemmelserne vedrørende børnepornografiske billeder og film findes i straffelovens § 230 og § 235. Den oftest anvendte paragraf er §235, som beskriver forbuddet mod at gøre sig bekendt med- eller distribuere børnepornografisk materiale. Denne paragraf er ændret pr 1.7.2009, således, at man i dag kan straffes for at se på børnepornografi, også selvom man ikke henter det ned på sin harddisk.

§ 230 i den danske straffelov
Den, der optager utugtige fotografier, film eller lignende af en person under 18 år med forsæt til at sælge eller på anden måde at udbrede materialet, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år eller under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil 6 år. Som særligt skærpende omstændigheder anses navnlig tilfælde, hvor barnets liv udsættes for fare, hvor der anvendes grov vold, hvor der forvoldes barnet alvorlig skade, eller hvor der er tale om optagelser af mere systematisk eller organiseret karakter. § 226 finder tilsvarende anvendelse.

§ 235 i den danske straffelov
Den, som udbreder utugtige fotografier, film eller andre utugtige visuelle gengivelser eller lignende af personer under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år eller under skærpende omstændigheder med fængsel indtil 6 år. Som skærpende omstændigheder anses navnlig tilfælde, hvor barnets liv udsættes for fare, hvor der anvendes grov vold, hvor der forvoldes barnet alvorlig skade, eller hvor der er tale om udbredelse af mere systematisk eller organiseret karakter.

Stk. 2. Den, som besidder eller mod vederlag eller gennem internettet eller et lignende system til spredning af information gør sig bekendt med utugtige fotografier eller film, andre utugtige visuelle gengivelser eller lignende af personer under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 omfatter ikke besiddelse af utugtige billeder af en person, der er fyldt 15 år, hvis den pågældende har givet sit samtykke til besiddelsen.

§ 235 a. Den, der rekrutterer eller i øvrigt medvirker til, eller som udnytter, at en person under 18 år deltager i en forestilling med utugtig optræden, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år eller under særlig skærpende omstændigheder med fængsel indtil 6 år. Som særlig skærpende omstændigheder anses navnlig tilfælde, hvor barnets liv udsættes for fare, hvor der anvendes grov vold, hvor der forvoldes barnet alvorlig skade, eller hvor der er tale om forestillinger af mere systematisk eller organiseret karakter.

Stk. 2. Den, der som tilskuer overværer en forestilling som nævnt i stk. 1 med deltagelse af en person under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år.

Begrebet ”børnepornografi” omfatter optagelser af seksuelle forhold (samleje og samlejelignende forhold), men kan også være, at en person under 18 år præsenteres i seksuelt prægede stillinger uden medvirken af andre. Almindelige nøgenbilleder, hvor der ikke fokuseres på kønsdele falder der i mod uden for bestemmelsen. § 235 Stk. 3 er indsat for at gøre det lovligt, at f.eks. et kærestepar på 16 og 18 år har frække billeder af hinanden til privat brug.

Fiktive billeder, som f.eks. computergenerede billeder, der til forveksling ligner rigtige mennesker, er også omfattet af paragrafferne.

Læs også

Passionerede fans hyller fiktionen Anime, computerspil og tegneserier er nogle af inspirationskilderne til de farverige kostumer i Grenaa

  Der er lagt op til en festlig weekend i Grenaa, når der bliver afholdt …

Japanske tegneseriefigurer indtog Grenaa

KoyoCon 2017 starter om få timer i Grenaa. KoyoCon er en festival hvor deltagerne vil …

Cosplay festival i kommende weeekend

COSPLAY er en sammentrækning af “costume” og “play” og er et fænomen, der nu vinder …