søndag , januar 19 2020
FORSIDE / Glossary Term / pædofili

pædofili

Pædofili (af græsk pais , genitiv paidos , “barn” og philia , “kærlighed”, “venskab”) er en betegnelse for et voksent menneskes seksuelle tiltrækning til præpubertære børn og børn i tidlig pubertet (normalt 13 år eller yngre). [1 ] For at klassificeres som pædofil må den seksuelle trækning være stærkere imod børn end imod voksne. Da tiltrækningskraften rettes mod unge teenagere (personer i pubertetsalderen), snarere end yngre børn, anvendes i stedet begrebet hebefili eller efebofili .

Begrebhistorie

Ordet pædofili lærer at være blevet præget af psykiateren Richard von Krafft-Ebing i dennes Psychopathia Sexualis (1886). Seksuelle aktiviteter medbørn var da allerede kriminaliserede, men von Krafft-Ebing forsøgte at undersøge nosologierne bag disse dokumenter. von Krafft-Ebing skelnede mellem ikke-psykopatologiske brud og psykopatulogiske . Til den forrige gruppe førte han debauchées (personer som allerede har testet alle andre slags sex med kvinder og som nød af børnenes fornedring), unge mænd som var bange for sin egen mandlighed eller for kvinder og derfor søgte ind på børn (og som af frygt var impotente med voksne kvinder), samt tjenestekvinder og kvindelige pårørende som anvendte børnene seksuelt. Denne gruppe mente von Krafft-Ebing, kunne anvende børnene for seksuelle formål (for eksempel ved at lade børnene masturbere til dem) på grund af almen moralsk avflackning.

Psykopatulogisk belastede personer som søgte ind på børn for sex, men som von Krafft-Ebing ikke betragtede at være pædofile, var for eksempel alkoholister , senildemente personer , epileptiker , hjerneskadede personer og personer med psykoser . [3 ] Det var ikke sjældent som disse personer voldtog børn, mente von Krafft-Ebing, i særdeleshed under indflydelse af alkohol og i form af pederasti . Med pædofili ( pædophiliaerotica) sigtede von Krafft-Ebing udelukkende på “en morbid disposition, en psykoseksuel perversion” hvor den seksuelle interesse primært var rettet imod børn, uden at det var spørgsmål om en moral som er blevet avflakeret eller at hjernen er blevet skadet. Som eksempler på sådanne pædofile havde han truffet en person som er kommet i puberteten ved 24 års alder som ejakulerede ved det blotte påsyn af små piger. Disse pædofile blev kendetegnet af at de havde en alvorlig arvelig belastning, at de primært var seksuelt interesserede af børn, samt at dokumenterne var forholdsvis uskyldige (masturbation var almindeligt, dvs. at lade nogen onanere til sig, mens voldtægt ikke forekom). Med denne forstyrrelse regnede von Krafft-Ebing kun trækningen for børn under 14 år.

I fald da det drejede sig om drenge i puberteten var der ikke spørgsmål om pædofili, mente han videre, men om pederasti (pæderaster var af en anden slags end pædofile). Hvad angår pædofili var det ofte spørgsmål om en tilstand som von Krafft-Ebing mente mindede om fetichisme . Han regnede også pseudopædofili for en særlig tilstand, som kunne forefindes hos personer som har tabt sin libido efter at de har masturberet for meget og som derfor søgte ind på børn.

David Finkelhor (1986) tog uoverensstemmelserne om hvordan pædofili skal defineres og betragter at der kan to måder defineres pædofili. Det første, den inklusive definition , klassificerer alle seksuelle adfærdsmønstre og interesser rettede mod børn som pædofili, uanset adfærdens varighed. Den eksklusive definition reflekteres i DSM-IV hvor en vedvarende og stærk tiltrækning til førpubertære børn kræves.

En person er en pædofil om

  • personen under mindst seks måneder har tilbagevenden kraftigt seksuelle ophidsende fantasier, drifter, eller adfærdsmønstre, angående et eller flere førpubertære børn (i almindelighed børn som er 12 år eller yngre),
  • personen har udlevet disse drifter eller de seksuelle drifter eller fantasierne har mærkbart plaget personen eller har givet ham eller hende sociale problemer samt
  • personen er mindst 16 år gammel, og mindst fem år ældre end det eller de børn til som refereres i det første kriterium.

Dette skal ifølge DSM-IV-TR vel at mærke, som at pædofili indebærer at et voksent menneske tiltrækkes af, eller har seksuel aktivitetsmedbørn, som ikke er kommet ind i puberteten. En person som selv er adolescent menes at være pædofil om barnet han eller hun tiltrækkes af eller udnytter intimt, er mindst fem år yngre end personen selv. Jævnårige unge som tiltrækkes af eller har intim omgangskreds med hinanden, er således ikke pædofile. En ungdom på for eksempel 15 år som har varig seksuel omgangskreds med den en 13-årige, regnes ikke for pædofil. Den en 16-årige som har seksuel omgangskreds med den en præpubertær 11-årige kan dog klassificeres som pædofil, ifølge DSM-IV-TR.

En forstyrrelse eller ikke?

Inden for moderne psykiatri skelnes sommetider på pædofili som forstyrrelse og pædofili som ikke-støj; på engelsk betegnede med begreberne’ pedophilicdiordre’ respektive “pedophilia” [6 ] . Pædofili klassificeres ikke som en forstyrrelse i sig selv i dag men personer (både pædofile og ikke-pædofile) kan diagnostiseres med den psykiatriske diagnose pædofili. Den aktuelle psykiatriske definition af pædofili kræver ikke at personen som får diagnosen har ageret efter sin tilbøjelighed. Det rækker med at de seksuelle impulser eller fantasierne fører til åbenlys lidelse eller mellemmenneskelige problemer.

Pædofili er imidlertid ikke usædvanlig blandt personer som begår seksuelle overgreb mod børn , [9 ] og i strikt adfærdsvidenskabelig mening anvendes ordet “pædofili” ofte for at henvise til lige netop seksuelle overgreb mod børn.

Det er svært at vide hvor mange pædofile der findes, når pædofili mange steder længe har været et stærkt tabubelagt emne. Anlægget blev formelt erkendt og kaldet først under den senere del af 1800-tallet og pædofiliforskningen tog fart først på 1980’erne. Størstedelen af de dokumenterede pædofile er mænd, men der findes også kvinder med anlægget. [10 ] [11 ] En del forskere mener selv at det virkelige antal kvindelige pædofile er blevet undervurderet i de undersøgelser som er blevet gjort. [12 ] Først og fremmest har man kendskab til de pædofile som er gået fra tanke til handling, og blevet dømt. Internationale undersøgelser peger på at mindre end en procent af befolkningen har en pædofil tilbøjelighed [ kilde mangler ] . Ifølge Kriminalitetsforebyggelse skal rådets pædofiliforsker Peter L. Martens dette dog anses som ikke meget mere end en spekulation, og at man kan formode at mange som er pædofile aldrig begår nogen forbrydelse. [13 ] Studier baseret på selvrapportering viser at antallet af pædofile i normalpopulationen kan være rundt 5 procent. [14 ] Resultatet støttes også af senere studier som har præsenteret en andel omkring 4-5 procent. [15 ] [16 ] Der findes også undersøgelser som taler om at en en betydeligt højere andel engang i livet fantaserer om pædofile relationer og en gammel undersøgelse af påmønstrende i USA hvor 7% sagde at de skulle have seks medbørn om dem ikke risikeret følge. Det skal nævnes at der findes nogen stamfolkkulturer hvor seksuel omgangskreds pædofilt ikke er usædvanlig (eksempeltvis i Ny Guinea , Australien og Afrika), samt at det i middelalderen og helt frem til 1800-tallet slutning forekom børneægteskaber i Europa nogle steder og aldersgrænsen var generelt har sat 10 år til.

Foruden skjulte og inofficielle netværk har der igennem årene også fundets et mindre antal officielle organisationer for pædofile. Disse pro-pædofile organisationer har stræbt efter at sprede opfattelsen at pædofili er naturlig og arbejder ofte fordi samfundet skal se mere tilladende på voksnes seksuelle kontaktermedbørn og unge. Eksempler på organisationer som arbejder for acceptans af pædofili er Ipce, Vereniging Martijn og (det nu avviklede) partiet PNVD .

Læs også

Passionerede fans hyller fiktionen Anime, computerspil og tegneserier er nogle af inspirationskilderne til de farverige kostumer i Grenaa

  Der er lagt op til en festlig weekend i Grenaa, når der bliver afholdt …

Japanske tegneseriefigurer indtog Grenaa

KoyoCon 2017 starter om få timer i Grenaa. KoyoCon er en festival hvor deltagerne vil …

Cosplay festival i kommende weeekend

COSPLAY er en sammentrækning af “costume” og “play” og er et fænomen, der nu vinder …

Skriv et svar